Tradisjonelle drivstoff

Diesel og bensinbrensel, og alle premiumvariantene, kan betraktes som de mer ‘tradisjonelle drivstoffene’. Slike drivstoff har blitt brukt til å styrke mobiliteten i mange tiår og vil gjøre det i en tid fremover.

Tidligere en del av Tokheim, har TSG omfattende kunnskap om infrastrukturen og utstyret som kreves for å distribuere og distribuere disse tradisjonelle drivstoffene.