Čištění a revize skladovacích nádrží

V souladu s platnými zákony a normami – ČSN 75 3415, 65 2101, 65 0202, zákon 254/2001 Sb.

Provádíme:

 • Čištění nádrží
 • Kontrolu technického stavu (defektoskopii)
 • Těsnostní zkoušky nádrží a potrubních rozvodů
 • Odkalování nádrží
 • Odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v souladu s dohodou ADR (evidence přeprav v systému ISPOP)
 • Lokalizaci místa úniku při zjištění netěsnosti pomocí héliového hledače
čištění nádrží - náš vozový park
čištění nádrží - náš

Čištění a revize jímek

V souladu s platnými zákony a normami – ČSN 75 0905, zákon 254/2001 Sb.

Provádíme:

 • Čištění jímek myček automobilů
 • Čištění jímek odlučovačů ropných látek (ORL)
 • Výměnu sorbčních náplní ORL
 • Odvoz a likvidaci nebezpečných odpadů v souladu s dohodou ADR (evidence přeprav v systému ISPOP)
 • Vývozy obsahu bezodtokových havarijních jímek
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close