TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Потребителско изживяване на пътя

Бензиностанциите по магистралите се справят с високи нива на трафик и големи количества „случайни“ шофьори – което прави контрола ключов фактор за успешното управление на предния двор. Междувременно клиентите очакват добро изживяване, което създава възможности за комбиниране на зареждане с допълнителни предложения, които подобряват посещенията на шофьорите.

Мониторинг на голям трафик

Системите за видеонаблюдение водят запис на всички транзакции на предния двор и позволяват на мениджърите лесно да търсят изображения и видеоклипове на конкретна покупка. Нещо повече, автоматичното разпознаване на регистрационния номер разчита регистрационните табели и записва потеглянията – така че системата да може да уведоми служителите, ако определена табела се върне в сервиза.

Нашите проекти

В Обединеното кралство TSG цифровизира и разшири аналоговата система за видеонаблюдение, въведена на две магистрални станции от Ron Perry & Son’s.

Ron Perry & Son’s.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close