Контакт

Опростяване на контрола на данните за автопарка

Транспортирането на дълги разстояния изисква редовно зареждане и едно от основните предизвикателства за мениджърите на автопаркове е внимателно да наблюдават цялото това зареждане – независимо дали се извършва в или извън депото. Но следенето не трябва да е бреме. Нашите решения позволяват цялостно управление и контрол на операциите за вътрешно и външно зареждане с гориво.

Единична допирна точка за множество енергийни терминали

Разходите за гориво не само представляват голяма част от разходите на автопарка, но справянето с колебанията в цените на различни места също може да бъде трудно. Събирането на всички тези данни на едно място помага да се управлява както количеството, така и цената на горивото, използвано от водачите на автопаркове. Profleet LOGmaster, който чете записи за пълнене от трети страни и ги интегрира в един задълбочен отчет, осигурява контрола, който мениджърите на автопаркове търсят. Той също така позволява плавен преход към алтернативни енергии, с устройства за наблюдение на конвенционално гориво, както и електричество, CNG, LNG и водород.

Как да създадете правилната инфраструктура за зареждане за вашия електрически автопарк

Тъй като операторите на автопаркове преминават към електрически превозни средства, има неотложна необходимост от създаване на инфраструктура за зареждане, която да задоволи техните оперативни изисквания.

Как да създадете идеалната инфраструктура за вашия автопарк?

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close