Контакт

Адаптиране към разпоредбите и изискванията на клиентите

Воден от по-щадящи околната среда разпоредби, държавни субсидии и предпочитания на клиентите, секторът на пътническия транспорт беше силно повлиян от прехода към по-чиста енергия. Години наред компресираният природен газ (CNG) е преходното гориво, но други алтернативи като водород (H2) се увеличават, за да подкрепят новите изисквания. Компаниите имат предизвикателството да изградят инфраструктурата, за да бъдат в крак с трансформациите, а наличието на един доверен партньор за целия проект е важно предимство за гарантиране на качество и гъвкавост.

Водородът като жизнеспособна енергийна алтернатива

Водородът се очертава като оптимална енергия за пътническите превозни средства, благодарение на своята автономност и възможности за бързо презареждане. Организациите от частния и публичния сектор, които искат да преминат към водород, изискват решения с електролизатор или модули за компресия и разпределение. TSG може да осигури H2 решение до ключ за редица разпределителни мощности. Ние работим с разрешителни, проектиране, доставка на оборудване, изграждане, монтаж и поддръжка на съоръжения, като ръководим компаниите в развитието на техните H2 станции. Ние също така предоставяме възможности за финансиране на проекти на нашите клиенти.

Защо да използвате водород като алтернативна енергия

Водородът ще играе важна роля в декарбонизацията на света и използването му като енергиен вариант носи много предимства за бизнеса.

Открийте възможностите на водорода

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close