Privaatsus

TSG – tehnilised teenused ja lahendused austavad oma veebisaidi külastajate privaatsust, eriti nende õigusi seoses isikuandmete automaatse töötlemisega. Seetõttu oleme koos oma klientidega välja töötanud täielikult läbipaistva poliitika, mis puudutab isikuandmete töötlemist, selle eesmärki(e) ja võimalusi kasutada teie seaduslikke õigusi parimal võimalikul viisil.

Kuni küpsiste ja muude jälgimisseadmete kasutamisega nõustute, et me ei aseta teie arvutisse, mobiiltelefoni ega tahvelarvutisse analüütilisi küpsiseid ja/või jälgimisküpsiseid.

Selle veebisaidi jätkuva külastusega nõustute nende kasutustingimustega ning küpsiste ja muude jälgimissüsteemide kasutamisega, kui me pole oma veebisaidil ette näinud muud meetodit küpsiste aktsepteerimiseks.

Selle privaatsuspoliitika praegune saadaolev versioon on ainus versioon, mis kehtib meie veebisaiti külastades, kuni uus versioon asendab praeguse.

Artikkel 1 – Mõisted

1. Veebisait (edaspidi: “Veebisait”) TSG – Technical Services & Solutions.

2. Isikuandmete töötlemise eest vastutav osapool (edaspidi „vastutav töötleja“): SIA Rohe Latvijā, Krasta iela 103, Riga, LV-1019, Latvia.

Artikkel 2 – Juurdepääs veebisaidile

Juurdepääs veebisaidile ja selle kasutamine on rangelt isiklik. Te ei kasuta selle veebisaidi andmeid ja teavet oma ärilistel, poliitilistel või reklaamieesmärkidel, samuti mis tahes äriliste pakkumiste, eriti soovimatute elektrooniliste pakkumiste jaoks.

Artikkel 3 – Veebisaidi sisu

Kõik kaubamärgid, pildid, tekstid, kommentaarid, illustratsioonid (animeeritud) pildid, videopildid, helid ja kõik tehnilised rakendused, mida saab selle veebisaidi haldamiseks kasutada, ning üldiselt kõik sellel veebisaidil kasutatavad komponendid on intellektuaalse seadusega kaitstud vara. Selle või selle osa, sealhulgas tehniliste rakenduste mis tahes viisil reprodutseerimine, kordamine, kasutamine või muutmine ilma vastutava töötleja eelneva kirjaliku loata on rangelt keelatud. Seda, et vastutav töötleja ei tohi viivitamata võtta meetmeid mis tahes rikkumise vastu, ei saa pidada vaikivaks nõusolekuks ega õigusi rikkuva isiku vastutusele võtmisel loobumiseks.

Artikkel 4 – Veebisaidi haldamine

Saidi nõuetekohaseks haldamiseks võib vastutav töötleja igal ajal:

· Peatada, katkestada, vähendada või keelata teatud kategooria külastajatele juurdepääsu veebisaidile

· Kustutada kogu teabe, mis võib häirida veebisaidi toimimist või on vastuolus riiklike või rahvusvaheliste seadustega või on vastuolus interneti eeskirjadega

· Muuta veebisait värskenduste tegemiseks ajutiselt kättesaamatuks

Artikkel 5 – Kohustused

1. Vastutav töötleja ei vastuta veebisaidi talitlushäirete, häirete, raskuste või katkestuste eest, mis põhjustavad veebisaidi või selle funktsioonide (ajutist) juurdepääsetavust. Teie ise vastutate selle eest, kuidas otsite ühendust meie veebisaidiga. Peate võtma kasutusele kõik vajalikud meetmed, et kaitsta oma seadmeid ja andmeid selliste ohtude eest – nagu internetis esinevad viiruse rünnakud. Lisaks vastutate selle eest, milliseid veebisaite te külastate ja millist teavet otsite.

2. Vastutav töötleja ei vastuta teie vastu algatatud kohtumenetluste eest:

· interneti kaudu juurdepääsetava veebisaidi või teenuste kasutamise tõttu

· selle privaatsuspoliitika tingimuste rikkumise eest

3. Vastutav töötleja ei vastuta kahjude eest, mis teile või kolmandatele isikutele või teie seadmetele tekivad seoses ühenduse loomisega veebisaidi või selle kasutamisega ning te hoidute hilisemast (õiguslikust) toimingust vastutava töötleja vastu.

4. Kui vastutav töötleja osaleb vaidluses teiepoolt selle veebisaidi (ära)kasutamise tõttu, on tal õigus nõuda teilt kõik hilisemad kahjud.

Artikkel 6 – Andmete kogumine

1. Teie isikuandmeid koguvad TSG ja väline(sed) töötleja(d).

2. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta.

3. Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifikaatori abil nagu nimi, isikukood, asukohaandmed, veebipõhine identifikaator või üks või mitu füüsilisele isikule omast tegurit. Sellel füüsilisel isikul on füsioloogiline, geneetiline, vaimne, majanduslik, kultuuriline ja sotsiaalne identiteet.

4. Veebisaidil kogutud isikuandmeid kasutab koguja peamiselt teiega (äriliste) suhete säilitamiseks ja vajadusel tellimuste töötlemiseks. Need registreeritakse (elektroonilises) registris.

Artikkel 7 – Teie õigused teabele

1. Vastavalt GDPR-i artikli 13 lõike 2 punktile b on igal andmesubjektil õigus oma isikuandmetega seotud andmetele, nendele juurdepääs, nende parandamine, kustutamine ja töötlemise piiramine, samuti õigus töötlemisõiguse vaidlustamiseks ja õigus andmete teisaldatavuse juurde.

2. Saate neid õigusi kasutada, pöördudes meie poole aadressil info@tsg-solutions.com.

3. Igale taotlusele tuleb lisada kehtiva isikut tõendava dokumendi koopia, millele kirjutate oma allkirja ja täpsustage aadress, kus saame teiega ühendust võtta.

4. Ühe kuu jooksul pärast esitatud taotlust saate meilt vastuse.

5. Sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust võib seda tähtaega pikendada kahe kuuni.

Artikkel 8 – Seaduslikud kohustused

1. Kui rikutakse mõnda seadust või määrust, mille osas kahtlustatakse külastajat ja mille jaoks ametiasutused nõuavad koguja kogutud isikuandmeid, edastatakse need neile pärast nende asutuste selgesõnalist ja põhjendatud taotlust, misjärel need isikuandmed ei kuulu enam selle privaatsuspoliitika sätete kaitse alla.

2. Kui veebisaidi teatud funktsioonidele juurdepääsu saamiseks on vaja mingit teavet, osutab vastutav töötleja nende andmete taotlemisel selle teabe kohustuslikkusele.

Artikkel 9 – Kogutud andmed ja kaubanduslikud pakkumised

1. Andmete kogujalt võite saada reklaampakkumisi. Kui te ei soovi neid (enam) saada, saatke meile e-kiri järgmisel aadressil: info@tsg-solutions.com.

2. Meie partnerid ei kasuta teie isikuandmeid ärilistel eesmärkidel.

3. Kui leiate meie veebisaidi külastamise ajal teiste andmesubjektide isikuandmeid, peate hoiduma andmete kogumisest, loata kasutamisest või muust toimingust, mis kujutab endast asjaomaste andmesubjektide puutumatust. Andmete koguja ei vastuta sellistel asjaolude ilmumisel.

Artikkel 10 – Andmete säilitamine

Kogutud andmeid kasutatakse ja säilitatakse seadusega määratud ajaks.

Artikkel 11 – Küpsised

1. Küpsis on väike tekstifail, mis paigutatakse teie elektroonilise seadme kõvakettale meie veebisaiti külastades. Küpsis sisaldab andmeid, et teid saaks meie veebisaidi külastamisel külastajana ära tunda. See võimaldab meil teie vajadustega kohaneda ja hõlbustab teil meie veebisaidil sisselogimist. Kui külastate meie veebisaiti, teavitame teid küpsiste kasutamisest. Meie veebisaidi kasutamise jätkamisega nõustute selle kasutamisega, kui me ei küsi luba muul viisil. Teie nõusolek kehtib kolmteist kuud.

2. Kasutame oma veebisaidil järgmist tüüpi küpsiseid:

– Funktsionaalsed küpsised: nagu seansi- ja sisselogimisküpsised seansi- ja sisselogimisteabe kogumiseks.

– Anonüümsed analüütilised küpsised: teabe saamiseks meie veebisaidi külastuste kohta, näiteks külastajate arv, populaarsed lehed ja teemad. Sel viisil saame oma suhtlust ja teavet kohandada oma külastajate vajadustele. Me ei näe, kes meie saite külastab või millise isikliku seadme abil visiit on toimunud.

– mitteanonüümsed analüütilised küpsised: teabe saamiseks meie veebisaidi külastuste kohta, näiteks külastajate arv, populaarsed lehed ja teemad. Sel viisil saame oma suhtlust ja teavet kohandada oma külastajate vajadustele.

– Jälgimise küpsised: nagu reklaamiküpsised, mis on ette nähtud asjakohaste reklaamide kuvamiseks. Neid küpsiseid kasutades võime järeldada teie isiklikke huve. Seega võivad (muud) organisatsioonid näidata teile suunatud reklaame, kui külastate nende veebisaiti. Küpsiste jälgimine võimaldab profiilide profileerimist ja reklaamide suunamisel kohelda inimeste kategooriaid erinevalt. Jälgimise küpsised töötlevad tavaliselt isikuandmeid.

3. Täpsemalt, me kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid:

Anonüümseks muudetud Google Analytics (analüütiline küpsis)

Google Adwords (jälgimise küpsis)

4. Kui külastate meie veebisaiti, võidakse teie seadmetele installida vastutava töötleja ja / või kolmandate osapoolte küpsised.

Artikkel 12 – pakutavad pildid ja tooted

Meie veebisaidil pakutavate toodetega kaasnevatest piltidest ei saa te mingeid õigusi tuletada.

Artikkel 13 – Kohaldatav õigus

Neid tingimusi reguleerib Suurbritannia seadus. Kui neid tingimusi puudutavad vaidlused võivad tekkida, on ainupädevus selle piirkonna kohtul, kus on vastutava töötleja tegevuskoht, välja arvatud juhul, kui kehtib seaduslik erand.

Artikkel 14 – Kontakt

Küsimuste, toote teabe või veebisaidi enda kohta teabe saamiseks pöörduge müügi- ja turundusosakonna poole, rohe@rohe.lv .

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close