Hydrogen, oftewel waterstof, een brandbaar gas dat door middel van elektrolyse uit water kan worden geproduceerd, kan een serieus alternatief bieden voor traditionele brandstoffen. Waterstof kan rechtstreeks worden gebruikt als brandstof in brandstofcelvoertuigen of worden verwerkt tot synthetische vloeibare brandstoffen. Bovendien, als de elektrolyse zelf wordt aangedreven door hernieuwbare energiebronnen, dan is de invloed ervan op het klimaat volledig neutraal.

In samenwerking met partners die experts zijn op het gebied van waterstof, zoals Linde en Tokheim, heeft TSG in heel Europa waterstofinstallaties ondersteund en is het de belangrijkste partner voor het onderhoud van de apparatuur

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close