TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Водородът, който може да бъде произведен от вода чрез електролиза, може също така да предложи истинска алтернатива на традиционните горива. Водородът може да се използва директно като гориво в горивни клетки или преработен в синтетични течни горива. Освен това, ако самата електролиза се захранва от възобновяеми енергийни източници, тогава нейното въздействие върху климата е неутрално.

Работейки с партньори, които са експерти в областта на водорода, като Linde и Tokheim, TSG поддържа водородни инсталации в цяла Европа и е ключов партньор за поддържането на оборудването през целия му живот.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close