Vad TSG gör för att minska påverkan

Liksom många andra företag påverkas TSG av Covid-19-utbrottet och vi gör allt för att minska påverkan. Även om rörligheten har minskat avsevärt fortsätter vi att erbjuda support där det behövs för att hålla din station igång.

  •  I de flesta länder fortsätter vi att arbeta med en personalstyrka som sätter våra kunders och anställdas säkerhet först.
  •  Vi har bildat särskilda kriseteam på både gruppnivå och lokal nivå för att hantera denna kris i hela Europa och Afrika.
  •  Som grupp delar vi bästa praxis mellan de länder vi är aktiva i för att begränsa riskerna till ett minimum.
  •  På lokal nivå följer och följer alla våra dotterbolag noggrant direktiven från sina regeringar.
  •  Alla våra tekniker inom TSG har fått tydliga och dedikerade instruktioner för att skydda sig själva och kunder.

Vi hoppas alla att vi kan återgå till det normala i snar framtid och tjäna dig som Ni är van vid.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close