Elektricitet

Naturligtvis är el också en form av energi som kan användas för att driva maskiner och alla slags fordon. Användningen av elektricitet som bränsle för rörelse är inte ny, men har fått betydande fart under de senaste åren.

TSG har åtagit sig att stödja denna nya infrastruktur, oavsett om elladdningsställen finns på bensinstationen, på parkeringsplatsen eller hemma.