Viktiga funktioner

Automatisk registreringsskylts igenkänning

Automatisk registreringsskyltigenkänning kan vara av intresse för bensinstationer på flera sätt. Det är möjligt att svartlista registreringsskyltar från bilar som har registrerats som smutare, bilen kommer tillbaka på stationen, stativet stängs och operatören får automatiskt ett meddelande. Det är möjligt att skapa ett system där du godkänner på grundval av registreringsskylten, så att kunden inte behöver ett kort, tagg eller PIN-kod.

Kontakt

Beroende på typ av plats kan kamerasystemet anslutas till olika platskontroller, till exempel Tokheim FuelPOS för (obemannade) offentliga stationer och ProFleet DiaLOG-bränsleshanteringssystem för privata stationer.

Beroende på stationstyp kan kamerasystemet anslutas till olika front-end-styrenheter, t.ex. Tokheims Fuel POS för bensinstationer och ProFleet DiaLOG bränslehantering för privata stationer

.