Nyckelegenskaper

För tankövervakning

För tankstationer ger läckageövervakning med tryck det bästa resultatet i procent. Med ett system från DL 330-programmet kan flera tankar övervakas för läckage säkert och kostnadseffektivt.

För rörövervakning

Rör vid fyllningsstationer med ett trycksystem (nedsänkbar pump i tanken) övervakas med en explosionsskyddad vakuumläckarmonitor (VLX 330 A-Ex).

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close