Nyckelegenskaper

För tankövervakning

För tankstationer ger läckageövervakning med tryck det bästa resultatet i procent. Med ett system från DL 330-programmet kan flera tankar övervakas för läckage säkert och kostnadseffektivt.

För rörövervakning

Rör vid fyllningsstationer med ett trycksystem (nedsänkbar pump i tanken) övervakas med en explosionsskyddad vakuumläckarmonitor (VLX 330 A-Ex).