TSG Polska członkiem PSPA

PSPA
PSPA

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

TSG Polska została Członkiem Wspierającym Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych.

PSPA to największa organizacja zajmująca się kreowaniem rynku elektromobilności oraz paliw alternatywnych w Polsce. Stowarzyszenie zajmuje się między innymi monitoringiem legislacyjnym dotyczącym sektora. PSPA zwiększa świadomość społeczną dotyczącą ekologicznego transportu.

Stowarzyszenie wydaje raporty, realizuje kampanie społeczne, organizuje konferencje tematyczne związane z elektromobilnością.

„PSPA integruje polskie i zagraniczne firmy z wielu branż, m.in.: motoryzacyjnej, infrastrukturalnej, finansowej, transportowej, komunalnej, energetycznej, konsultingowej, prawnej, a także retail, które wspólnie działają na rzecz ukształtowania odpowiedniego otoczenia gospodarczego, pozwalającego na rozwój niskoemisyjnego transportu w Polsce.

Organizacja pomaga start-upom angażując się w projekty akceleracyjne, równolegle ściśle współpracując z wiodącymi ośrodkami akademickimi. PSPA jest partnerem wielu samorządów, które są aktywne w obszarze zrównoważonego transportu.

Organizacja współtworzy inicjatywę na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przy Ministerstwie Energii, której celem jest wypracowywanie najlepszych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla rynku oraz jest członkiem największej organizacji branżowej w Europie związanej z branżą elektromobilności – The European Association for Electromobility (AVERE).

PSPA monitoruje rynek EV w Polsce i Europie oraz zmiany w legislacji na poziomie krajowym i europejskim, dostarczając informacje, analizy i statystyki, kluczowe dla rozwoju biznesu. W tym celu PSPA stworzyło Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL, które otrzymało patronat honorowy Ministerstwa Energii. Organizacja zabiega także o lepsze prawo, biorąc udział w konsultacjach społecznych i opiniując projekty aktów prawnych.
Dysponując zespołem ekspertów, praktyków i konsultantów oferujących specjalistyczne doświadczenie sektorowe i wiedzę zdobytą w branży, PSPA wydaje liczne raporty i opracowania merytoryczne. Realizuje także własne badania opinii i projekty społeczne (internetowa ewidencja infrastruktury paliw alternatywnych czy internetowy katalog dostępnych w Polsce pojazdów elektrycznych), dystrybuując w ten sposób wiedzę, zwiększając świadomość społeczną w zakresie niskoemisyjnego transportu oraz przekonując Polaków do zalet elektromobilności.

PSPA jest partnerem merytorycznym lub współorganizatorem najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce (m.in. Poznań Motor Show, Międzynarodowe Targi EkoFlota, Warsaw Motor Show). Organizuje także własne wydarzenia, m.in. elitarne seminaria eksperckie, w ramach których wypracowywane są wiążące rekomendacje branży wobec kreującego się rynku elektromobilności.

PSPA to także najbardziej medialna organizacja branżowa (w II połowie 2017 r. hasło „elektromobilność” pojawiło się w mediach ponad 14 tys. razy – w co 4. publikacji cytowano PSPA lub Obserwatorium)”.

Źródło: http://pspa.com.pl/

 

 

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close