Porady dotyczące utrzymania stacji ładowania w sezonie letnim

Nadchodzi lato, a wraz z rosnącymi temperaturami intensywność korzystania z infrastruktury samochodów elektrycznych (EV) z pewnością się zwiększy. Najbardziej słoneczny i ruchliwy okres roku wymaga od właścicieli firm odpowiedniego przygotowania, aby zapewnić, że ładowarki są zawsze dostępne i w bezpiecznym stanie dla klientów, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

W tym artykule podzielimy się kilkoma radami, jak przygotować infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych na nadchodzące ciepłe miesiące.

Wpływ lata na infrastrukturę ładowania

Pogoda ogólnie ma wpływ na stan infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, która często jest umieszczona na wolnym powietrzu. W cieplejszej części roku może wzrastać temperatura skrzynek ładowania, co z kolei może prowadzić do ich przegrzewania i uszkodzenia zarówno mechanicznych, jak i elektrycznych części ładowarki.

Częste korzystanie z ładowarek sprawia, że ich wewnętrzna temperatura wzrasta do 40 – 60°C, co skutkuje uruchomieniem systemu wentylacji w celu ochłodzenia urządzenia. Długotrwałe działanie słońca powoduje podwojenie pracy jednostek chłodzących, aby zapewnić, że temperatury nie wzrosną zbyt wysoko, co mogłoby uszkodzić ładowarki i uniemożliwić klientom naładowanie swoich pojazdów i kontynuowanie podróży.

Jak zapobiec awariom infrastruktury ładowania?

Konserwacja to działanie proaktywne. Od operatorów punktów ładowania (CPOs) oczekuje się przeprowadzenia pełnego przeglądu technicznego od miesiąca do trzech miesięcy przed nadejściem wyższych temperatur. Ta praca prewencyjna podzielona jest na dwie inspekcje:

  • Pierwsza inspekcja odbywa się na miejscu i ma na celu upewnienie się, że urządzenie jest w pełni sprawne i wszystkie jego części i podzespoły działają poprawnie – od kabli i przetworników po transformatory.
  • Druga odbywa się w systemie back office – administracji procesu ładowania, aby sprawdzić, czy nie ma żadnych alarmów, oraz czy dostępny jest system płatności kartami.

Lokalne testy powinny być przeprowadzane przy użyciu samochodu elektrycznego w realnych warunkach ładowania, co umożliwia sprawdzenie wszystkich elementów, które muszą działać podczas postoju klientów. Kontrola w biurze pozwala na zabezpieczenie innych aspektów, takich jak systemy alarmowe.

Na zakończenie, komunikacja jest kluczową częścią przygotowań, a dopasowanie potrzeb i możliwości z osobami odpowiedzialnymi za konserwację jest kluczem do udanej operacji, zwłaszcza w okresie letnim.

Jakie komponenty są kluczowe podczas przeglądu?

Przed nadejściem najcieplejszych miesięcy konieczne jest przeprowadzenie kontroli wielu komponentów stacji ładowania. Choć może się to wydawać oczywiste, wszystkie ładowarki muszą działać prawidłowo, a ocena ich stanu obejmuje wiele elementów.

W swojej liście kontrolnej dotyczącej prewencyjnej konserwacji, powinieneś uwzględnić następujące punkty, aby przeprowadzić rzetelny przegląd:

Kable są jednym z komponentów najbardziej narażonych na uszkodzenia, nie tylko z powodu nieprawidłowego użytkowania czy nieodpowiedniego podłączenia do gniazda, ale także ze względu na naturalne zużycie. Przed nadejściem lata, zarówno kable, jak i system zarządzania nimi, powinny być w pełni sprawne i nie wykazywać żadnych oznak nieprawidłowości – w przeciwnym wypadku powinny zostać wymienione zanim zwiększy się liczba klientów.

Obudowa ładowarek również powinna zostać sprawdzona pod kątem pęknięć czy zabrudzeń. Chociaż regularne czyszczenie urządzeń jest niezbędną czynnością, która powinna być wykonywana często, szczególną uwagę należy zwrócić na ekrany ładowarek, aby klienci mieli pełny dostęp do informacji o ładowaniu.

Ponadto, całe środowisko wokół ładowarki do samochodów elektrycznych powinno być jak najbardziej czyste, aby uniknąć zablokowania kanałów powietrznych przez kurz, śmieci czy inne przedmioty, co mogłoby zagrozić prawidłowej wentylacji.

Wewnątrz skrzynki ładowarki należy dokładnie przeglądnąć przetworniki i punkty połączeń, a kable muszą być odpowiednio mocno przytwierdzone. Regularne korzystanie z ładowarek powoduje rozszerzanie kabli ze względu na przepływ prądu, co może prowadzić do problemów mechanicznych i zmniejszenia kontaktu między kablem a szyną zasilającą. Dlatego wszystkie elementy powinny być regularnie poddawane kontroli momentu obrotowego.

Ponadto, operatorzy punktów ładowania (CPOs) muszą zagwarantować, że mają zainstalowane i działające najnowsze oprogramowanie w swoich ładowarkach samochodów elektrycznych. Oprogramowanie powinno zawierać najnowsze funkcje dotyczące inteligentnego ładowania i być w pełni kompatybilne z wszystkimi nowymi modelami samochodów elektrycznych, które są dostępne na rynku.

Wraz z sprawdzeniem elementów elektrycznych, należy dokładnie sprawdzić również elementy mechaniczne i płyny. W okresie letnim jednostki chłodzące będą częściej używane, dlatego każda z nich musi zostać przetestowana indywidualnie, aby umożliwić wymianę powietrza wewnątrz urządzenia. W odniesieniu do tego aspektu, wszystkie filtry muszą być czyste lub wymieniane zgodnie z wytycznymi producenta, aby zapewnić efektywne działanie procesu chłodzenia.

Na koniec, wszystkie czujniki, takie jak czujniki elektryczne i cieplne, muszą zostać sprawdzone przed intensywnym użytkowaniem przez klientów. Są one kluczowe dla bezpiecznej pracy i chronią sprzęt, hub oraz przede wszystkim klienta końcowego.

Przygotuj się na sytuacje awaryjne: środki bezpieczeństwa i wcześniej uzgodnione warunki.

Podczas planowania konserwacji lub działań reaktywnych należy uwzględnić różne czynniki, które mogą zagrażać udanemu doświadczeniu ładowania. Właściwe przygotowanie może zmniejszyć negatywny wpływ awarii. Powodzenie działania centrum ładowania zależy również od zdolności właścicieli firm do przewidzenia i przygotowania się na potencjalne problemy.

Operatorzy punktów ładowania (CPOs) powinni przewidzieć możliwe problemy ze stacją poprzez posiadanie zapasowych komponentów i części zamiennych dla wszystkich elementów, które mogą wymagać wymiany. Ważne jest, aby mieć co najmniej dwa egzemplarze tego samego produktu w przypadku awarii, której konieczne jest zastąpienie danego elementu. Przechowywanie zapasów w pobliżu stacji ułatwia szybki dostęp w przypadku sytuacji awaryjnych.

Dodatkowo, ważna jest komunikacja z zespołem serwisowym w celu przewidywania oczekiwań dotyczących liczby klientów i używania sprzętu przed okresem wzmożonego ruchu. Koordynacja dostępności techników, włączając pracę w weekendy i nocą, oraz określenie, które centra ładowania są priorytetowe, są kluczowymi krokami w organizacji na nadchodzące intensywne tygodnie. Przed wystąpieniem jakichkolwiek incydentów, powinny zostać ustalone i omówione procesy i plany eskalacji.

Profesjonalnie przeszkoleni technicy gwarantują bezpieczeństwo, jakość utrzymanie gwarancji producenta.

Jak wynika z powyższego, wiele elementów należy wziąć pod uwagę, aby zagwarantować właściwe utrzymanie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Dlatego też istotne jest upewnienie się, że jedynie technicy w pełni przeszkoleni przez producentów sprzętu wykonują zadania konserwacyjne na miejscu. Wykorzystanie odpowiednio przeszkolonych techników, certyfikowanych przez producentów, jest najlepszym sposobem zapewnienia sprawnego działania sprzętu w okresach o dużej intensywności ruchu oraz w przypadku jakichkolwiek problemów, umożliwia skorzystanie z gwarancji producenta w pełnym zakresie.

TSG jest Twoim partnerem w zakresie e-mobilności do konserwacji i serwisu w okresie letnim i przez cały rok.

TSG jest liderem europejskim w zakresie usług technicznych dla odpowiedzialnej mobilności i zajmuje się serwisem konserwacją centrów ładowania dla głównych operatorów punktów ładowania w całej Europie. Nasze zespoły są w pełni przeszkolone w zakładach naszych partnerów sprzętowych, takich jak Alpitronic, Kempower, ABB i EVBox. Nasi certyfikowani technicy wykonują zarówno konserwację prewencyjną, jak i naprawczą oraz doradzają w zakresie strategicznego planu, aby zapewnić, że Twoja infrastruktura ładowania jest bezpiecznie dostępna do użytku przez cały rok. Misją naszych ekspertów ds. ładowania jest zapewnienie niezawodnego doświadczenia ładowania dla Twoich klientów przez całe lato.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close