EUROWAG

Dane i zadania inwestycyjne:

  • Powierzchnia wydzielonego terenu dz. 363/36 – 7703 m2
  • Powierzchnia płyt szczelnych – 208 m2
  • Powierzchnia wiaty stalowej – 343 m2
  • Plac manewrowy, drogi wewnętrzne i parkingi – 2501 m2
  • Tereny zielone – 4617m2
  • Wykonano podziemny zbiornik PPOŻ o objętości 100m3, zbiornik odparowujący o powierzchni 690m2, 2 zbiorniki paliwowe o objętości 100m3, 1 zbiornik Adblue o objętości 30m3
  • Dostarczenie i instalacja tankomatów i system monitoringu firmy Tokheim
  • Dostarczenie i instalacja systemu kasowego Fuel POS
  • Dostarczenie i montaż terminalu Crypto VGA
  • Dostarczenie i montaż system pomiarowego ProGauge
Stacja jest czynna całodobowo, pracuje w systemie samoobsługowym, jest monitorowana, rozliczana i nadzorowana zdalnie przez firmę Eurowag. TSG Polska zapewnia serwis stacji w trybie 24/7.
Zadanie obejmowało również budowę drogi dojazdowej gminnej o długości około 200 m, wraz z chodnikiem,  instalacjami elektrycznymi oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej. Pod drogą wykonano również przepusty dla gazociągów wysokiego ciśnienia i linii wysokiego napięcia, krzyżujące się z nowobudowaną drogą.
To play media on this website, you have to allow marketing cookies
Play video on Youtube
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close