Tärkeimmät ominaisuudet

Säiliöiden vuodonseuranta

Yli/alipaineistettu vuotojen seurantajärjestelmä tarjoaa optimaalisen kustannus/hyötysuhteen. Kaikkia säiliöitä voidaan valvoa turvallisesti ja kustannustehokkaasti käyttämällä DL330-vuodonseurantajärjestelmää.

Polttoaineputkistojen vuodonseuranta

Mikäli jakelupisteellä on käytössä painejärjestelmä eli uppopumppu säiliössä, on paras vuodonseurantalaitteisto räjähdyssuojattu alipainevuodonilmaisin (VLX 330 A-Ex).