Контакт

Електроенергията разбира се, е форма на енергия, която може да се използва за осигуряване на енергия за машини и всички видове превозни средства. Използването на електроенергия за мобилност не е нещо ново, но се е увеличило значително през последните няколко години.

TSG е поела ангажимент да подкрепя тази нова инфраструктура, независимо къде се намират зарядните устройства за EV, независимо дали става дума за бензиностанция, паркинг или дом.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close