Veranderende regelgevingen?
Wij beoordelen uw installatie

De regelgeving is door de jaren heen aan verandering onderhevig geweest. Het komt regelmatig voor dat opslag installaties in het verleden zijn gebouwd zonder installatie certificaat, terwijl dit nu juist vereist is. Samen met u zullen we de scoop vastleggen om vervolgens te starten met het inventariseren van de installatie. Na beoordeling kunnen zij een gedegen advies aan u voorleggen.

Onze experts beoordelen de installatie op onder andere:

  • PGS
  • ATEX
  • CLP
  • REACH
  • ARBO
  • NEN
  • ADR

Heeft u advies nodig? Bel ons vandaag nog voor meer informatie!

intermediair optreden

Wij kunnen als intermediair optreden tussen de opdrachtgever van installatie en de milieudiensten en/of inspectie SZW .Hierin spelen wij een adviserende rol op basis van onze kennis en kunde om gezamenlijk tot een technische en financieel aanvaardbare oplossing te komen.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close