PED

De PED (Pressure Equipment Directive) (2014/68/EU) is van toepassing op het ontwerp, de vervaardiging en de conformiteitsbeoordeling van stationaire drukapparatuur met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. De richtlijn is op 20 juli 2016 in werking getreden.

De PED heeft tot doel het vrije verkeer van de producten in haar toepassingsgebied te waarborgen en tegelijkertijd een hoog veiligheidsniveau te garanderen.

Drijfgassen

Drijfgas is gas dat in spuitbussen wordt gebruikt om de inhoud onder druk te zetten, zodat deze naar buiten ontwijkt als het ventiel wordt ingedrukt.

Hiervoor worden verschillende soorten gassen gebruikt, aanvankelijk vooral cfk’s (chloor-fluor-koolwaterstoffen) die chemisch inert en goedkoop zijn, maar die, sinds bekend is dat ze de ozonlaag aantasten, niet meer mogen worden gebruikt.

Alternatieven zijn bijvoorbeeld propaan/butaanmengsels (brandbaar), dimethylether, samengeperste lucht, lachgas en koolzuurgas. Ook worden sommige spuitbussen nu als pompverstuiver geleverd waardoor geen drijfgas meer nodig is en de energie voor het vernevelen door de indrukkende gebruiker zelf wordt geleverd.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close