BRL-K903 voor mens en milieu

In BRL-K903 zijn eisen opgenomen die tankinstallateurs van installaties moeten hanteren bij het opbouwen van een nieuwe tankinstallatie. De processen zijn bestemd om te worden toegepast op het ontwerpen, installeren en opleveren van een tankinstallatie voor vloeistoffen en dampen.

De basis van het bestaansrecht van de BRL-K903 is milieuwetgeving (wet milieubeheer). Ter bescherming van ons milieu en de mens dienen installaties te voldoen aan de BRL-K903 om het risico te beperken.

Certificeringen

Kwaliteit, veiligheid en deskundigheid zijn belangrijke pijlers. Hier vindt u een aantal van onze belangrijkste certificaten op een rijtje:

Erkende Keurder NMi:  Wetgeving_Metrologiewet_Erkenning_12341
Erkenning Inspectie dampretour RVA I 289: I289 accreditatieverklaringTSG Netherlands
VCA Petrochemie: VCA-K14209/11 TSG Netherlands & Belgium
BRL-K901-03 Procescertificaat (REIP): BRL-K901-03 procescertificaat TSG K76691-04
BRL-K903-08 Procescertificaat (REIT): BRL-K903-08 TSG K9053-15
Raad voor accreditatie – Inspecties: Raad voor accreditatie TSG 2018_I289
Acceptatie installateur NPR 2578 2020: Installateur Propaan,- butaan-en LPG-installaties

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close