Project

Afdeling construction building voert inspecties uit bij 81 Shell stations in België

De afdeling “Construction Building” van TSG Netherlands is in samenwerking met TSG Belgium gestart om op maar liefst 81 tankstations van Shell in België de luifels te inspecteren.

Tijdens deze inspectie wordt de algehele bouwkundigste staat van de luifelconstructies goed in beeld gebracht. Hierbij worden de luifels volledig, zowel uitwendig als ook inwendig (tussen plafond en dak) uitgebreid geinspecteerd. Tevens worden de daken en de dakgoten schoon gemaakt en eveneens uitgebreid geinspecteerd en worden kleine gebreken gelijk hersteld.   

Alle inspectie resultaten worden uitgebreid verwerkt in een digitaal rapport en aan de hand van het rapport kan dan een plan van aanpak worden gemaakt. In dit plan zullen dan eventuele gebreken worden benoemd. Daarnaast kan voor de korte of langere termijn een planning van onderhoudswerkzaamheden worden opgemaakt.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close