Naturgas kan betragtes som et fossilt brændstof. På trods af dette påvirker det miljøet mindre end brug af traditionelle brændstoffer, hvilket har gjort det til et  populært valg de seneste år.

Naturgas bruges primært som energikilde til elektricitet og varme, mens det under tryk kan bruges som brændstof til køretøjer, hvor det kaldes CNG (Compressed Natural Gas).

Når naturgas køles ned til -162°C bliver det til en farveløs ugiftig væske, der kaldes LNG (Liquified Natural Gas). Nedkølingsprocessen mindsker volumen på gassen 600 gange, hvilket gør det nemmere og sikrere at lagre og transportere. I sin væskeform er LNG ikke antændelig. Når LNG når sin destination bliver det omdannet tilbage til gas på et dertil indrettet anlæg. LNG vinder frem som et økonomisk konkurrencedygtig og renere brændstof, specielt for heavy-duty vejtransport.

TSG samarbejder med udvalgte partnere om at levere al den nødvendige ekspertise, der kræves for installering og vedligeholdelse af udstyr, der bruges til udlevering af CNG og LNG.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close