CNG / LNG

Naturgas kan betragtes som et fossiltbrændstof, alligevel påvirker det miljøet mindre end brug af traditionelle brændstoffer, og er blandt andet derfor blevet mere populært at bruge i de senere år.

Naturgas bruges primært som energikilde til elektricitet og varme, men når det er under tryk bruges det som brændstof til køretøjer og kaldes CNG (Compressed Natural Gas).

Når naturgas køles ned til -162°C bliver det til en farveløs ugiftig væske, der kaldes LNG (Liquefied Natural Gas). Nedkølingsprocessen mindsker volumen på gassen 600 gange, hvilket gør det nemmere og sikrere at lagre og transportere. I sin væskeform er LNG ikke antændelig. Når LNG når sin destination bliver det omdannet tilbage til gas på et dertil indrettede anlæg. LNG vinder frem som et økonomisk konkurrencedygtigt og renere brændstof specielt for heavy-duty vejtransport.

TSG arbejder med udvalgte partnere, og har sammen med disse al nødvendig ekspertise, der kræves for installering og vedligeholdelse af udstyr, der bruges til udlevering af både CNG og LNG.