Het LPG aanbod
Best of both worlds; Tokheim & Wayne

TSG Gas doet de volgende service op LPG gebied:


  • Nieuwbouw
  • Tankwissels
  • Repump (het vervangen/verwisselen van een afleverzuil)
  • Installatie gasvrij maken
  • Aanpassen en repareren leidingwerk
  • Herkeuren van installatie
  • Afbreken van gehele installatie

Keuringen; safety first!

Veiligheid voor alles. LPG installaties vallen onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur (WBDA) waardoor deze specifieke installaties aan bepaalde wettelijke eisen moeten voldoen. In de PGS 16 zijn de deze eisen gedetailleerd beschreven. TSG kan de zorg volledig uit handen nemen en kunnen alle benodigde keuringen uitvoeren. Denk hierbij aan de Keuring voor Ingebruikneming (KVI), de Herkeuring, de Verlengingskeuring en de Reparatie (of reconstructie) keuring.

Keuring voor ingebruikname

De naam zegt het al, deze specifieke keuring geldt voor installaties die voor het eerst in gebruik worden genomen. Dit is niet alleen bij nieuwbouw, het kan ook dat de tank bij een bestaande installatie wordt afgekeurd (wanneer bijvoorbeeld de bekleding van de tank niet meer in orde is) en er een nieuwe, of een wisseltank geplaatst wordt.

Herkeuring met de TSG methode

Herkeuringen dienen iedere 6 jaar plaats te vinden, waarbij de tank inwendig wordt gekeurd en de aanwezige appendages (terugslagkleppen en doorstroombegrenzers) gekeurd worden op een juiste werking. TSG heeft een innovatieve methode ontwikkeld waarbij de inwendige methode is vervangen voor een akoestische keuring. Bij deze methode kan de tank in gebruik blijven en hoeft deze niet gasvrij gemaakt te worden.

Verlengingskeuring

Indien een installatie wordt onderhouden door een erkend installateur (zoals TSG) staan de NPR 2578 regels toe dat er iedere 12 jaar een verlengingskeuring wordt uitgevoerd. Hierbij dient de tankveiligheid vervangen te worden en de inwendige appendages worden getest. Wanneer er een verwisselbare tankveiligheid is gemonteerd kan deze keuring plaatsvinden zonder dat de tank buiten bedrijf gesteld hoeft te worden. Dit is de werkwijze van TSG waardoor op een relatief simpele wijze een keuring voor verlenging uitgevoerd kan worden.

Reparatie of reconstructie keuring

Er kan altijd iets gebeuren, wanneer er schade is ontstaan aan een LPG installatie en deze wordt gerepareerd is er per definitie sprake van een wijziging op een bestaande installatie. In dit geval is er te allen tijde een reparatie – of reconstructie keuring van toepassing. TSG beschikt over de juiste experts om ook deze keuring voor u uit te voeren.

Onderhoud

De kracht van TSG zit mede in de uitgebreide service organisatie die ook voor LPG installaties 24/7 bereikbaar is. Onze gecertificeerde monteurs lossen storingen op, voeren veiligheidsinspecties uit en zorgen voor ijkingen. Door de moderne communicatiemiddelen zijn alle uitgevoerde werkzaamheden voor u direct zichtbaar en zijn keuringsrapporten door u te downloaden.

Wilt u meer weten over de onderhoudsmogelijkheden, bijvoorbeeld in contractvorm? Neem gerust contact op met onze service afdeling zodat zij u kunnen informeren over de voor uw best passende oplossing!

Voor industriële toepassingen van LNG verwijzen we naar TSG Industry pagina

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close