Progauge 3D laser

Vysoko presné laserové meracie zariadenie sa používa na vygenerovanie viac ako 200 bodov na centimeter priemeru nádrže, čo poskytuje trojrozmerný obraz nádrže. Po dokončení tohto procesu sa použije spracovateľský softvér, ktorým sa vygeneruje presná končená tabuľka, ktorá sa dá uložiť do Automatického meradla nádrže na prevádzke. Postup je bezpečný, rýchly a nevyžaduje zásadné zásahy na prevádzke.