Schválenie DIBt pre vnútorné vybavenie Fenotec Fuel