COVID-19

Čo TSG robí, aby sa znížil dopad
Rovnako ako mnoho iných spoločností je aj TSG zasiahnutá prepuknutím choroby Covid-19 a robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme tento vplyv znížili. Aj keď sa mobilita výrazne znížila, naďalej poskytujeme podporu tam, kde je to potrebné na udržanie prevádzkyschopnosti vašej stanice.
Vo väčšine krajín pokračujeme v spolupráci so zamestnancami, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť našich zákazníkov a zamestnancov.
Vytvorili sme špeciálne krízové ​​tímy na úrovni skupín aj na miestnej úrovni, ktoré sa zaoberajú touto núdzovou situáciou v celej Európe a Afrike.
Ako skupina zdieľame osvedčené postupy medzi krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme minimalizovali riziká na minimum.
Na miestnej úrovni všetky naše dcérske spoločnosti pozorne sledujú a implementujú smernice svojich vlád.
Všetci naši technici, ktorí zasahujú na mieste, dostali jasné a špecializované pokyny na ochranu seba a svojich zákazníkov.
Všetci dúfame, že sa môžeme včas vrátiť späť k normálu a byť vám k dispozícii tak, ako ste boli zvyknutí.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close