Zbudowaliśmy kolejną stację: Lotos MOP Pawliki!

Otwarcie nowej stacji LOTOS przy DK7

Zakres zadania inwestycyjnego obejmował m.in:

– Posadowienie zbiorników paliwowych ( 2 zbiornikowe paliwowe x 60m³ oraz 1 zbiornik gazowy o objętości 20m³ ), PPOŻ
– Budowa stóp, ław i płyt fundamentowych
– Sieci wewnętrzne i zewnętrze z przyłączami – elektryczna, wodociągowa ( 1450 metrów ), hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
– Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z budową dwóch transformatorów
– Oświetlenie zewnętrzne terenu stacji paliw
– Kompleksowe roboty drogowe w ciągu drogi S7 oraz budowa dróg wewnętrznych, tj. drogi i parkingi
– Budowa pawilonu stacji w systemie pod klucz ( powierzchnia zabudowy: 512 m², kubatura 2255 m³ )
– Budowa toalet ( powierzchnia zabudowy: 111 m², kubatura 423 m³ )
– Wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych
– Oddanie obiektu pod klucz, tj. uzyskanie ostatecznych pozwoleń na użytkowanie stacji i restauracji


1450 metrów
Długość sieci wewnętrznych i zewnętrznych

2255 m³
Kubatura pawilonu

512 m²
Powierzchnia pawilonu

423 m³
Kubatura toalet

111 m²
Powierzchnia toalet