List referencyjny LOTOS Paliwa

TSG Polska Generalnym Wykonawcą LOTOS MOP Pawliki

Lotos Paliwa potwierdza że firma TSG Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Narwickiej 1 wykonała w roku 2019 na zasadach generalnego wykonawstwa budowę kompleksu MOP II Pawliki Zachód zlokalizowanej przy drodze ekspresowej S7.
Dane Inwestycji:
Koszt inwestycji: 15 610 000,00 PLN netto ( piętnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych netto ).
Zakres zadania inwestycyjnego obejmował m.in:
– Posadowienie zbiorników paliwowych ( 2 zbiornikowe paliwowe x 60m³ oraz 1 zbiornik gazowy o objętości 20m³ ), PPOŻ
– Budowa stóp, ław i płyt fundamentowych
– Sieci wewnętrzne i zewnętrze z przyłączami – elektryczna, wodociągowa ( 1450 metrów ), hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej
– Budowa przyłącza elektroenergetycznego wraz z budową dwóch transformatorów
– Oświetlenie zewnętrzne terenu stacji paliw
– Kompleksowe roboty drogowe w ciągu drogi S7 oraz budowa dróg wewnętrznych, tj. drogi i parkingi
– Budowa pawilonu stacji w systemie pod klucz ( powierzchnia zabudowy: 512 m², kubatura 2255 m³ )
– Budowa toalet ( powierzchnia zabudowy: 111 m², kubatura 423 m³ )
– Wykonanie instalacji elektrycznych i odgromowych
– Oddanie obiektu pod klucz, tj. uzyskanie ostatecznych pozwoleń na użytkowanie stacji i restauracji

Wykonawca przeprowadził i ukończył terminowo oraz należycie wszystkie roboty zgodnie ze Standardami Technicznymi Grupy LOTOS S.A., wykorzystując sprawdzone inżynierskie praktyki i zachowując zgodność ze stosownymi uregulowaniami oraz właściwymi normami technicznymi. Polecamy firmę TSG Polska przyszłym Inwestorom.


1450 metrów
Długość sieci wewnętrznych i zewnętrznych

512 m², kubatura 2255 m³
Powierzchnia i kubatura pawilonu

111 m², kubatura 423 m³
Powierzchnia i kubatura toalet