Laser Progauge 3D

Laserowe urządzenie pomiarowe generuje ponad 200 punktów na centymetr średnicy zbiornika, zapewniając użytkownikowi trójwymiarowy obraz zbiornika. Po zakończeniu operacji  oprogramowanie do obróbki końcowej  generuje dokładnej tabele litrażowe zbiorników, które można wprowadzić do  automatycznego systemu pomiarowego. Operacja jest bezpieczna, szybka i powoduje minimum zakłóceń na stacji paliw.