MJERITELJSTVO

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je akreditirana od strane HAA Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 17020 kao inspekcijsko tijelo vrste C pod brojem 6474

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je ovlaštena od strane Državnog Zavoda za Mjeriteljstvo za ovjeravanje mjerila a identifikacijski broj ovlaštenog tijela je br. 13.

Područje i opseg ovlaštenja su:

 • Mjerila duljine i kuta
 • Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
 • Agregati za istakanje goriva za motorna vozila
 • Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila vagonske cisterne ili cisterne na plovilima
 • Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

DZM RJESENJE O ODOBRENJU ZA OVJERAVANJE_13

DZM RJESENJE O IZMJENI RJESENJA O ODOBRENJU ZA OVJERAVANJE_13

DZM DOPUNSKO RJESENJE O ODOBRENJU ZA OVJERAVANJE_13

HAA HRN EN ISO 17020 CERTIFIKAT 2022

OVLAŠTENI SERVIS

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je ovlaštena od strane Državnog Zavoda za Mjeriteljstvo za pripremu mjerila a identifikacijski broj ovlaštenog tijela je br. 361.

Područje i opseg ovlaštenja su:

 • Mjerila duljine i kuta
 • Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima
 • Agregati za istakanje goriva za motorna vozila
 • Agregati za istakanje UNP-a za motorna vozila
 • Mjerni sustavi na autocisternama za goriva i na mjestu za ukrcaj u autocisterne, vagonske cisterne i cisterne na plovilima
 • Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama

DZM RJESENJE O ODOBRENJU PRIPREME ZA OVJERAVANJE_361

DZM RJESENJE O IZMJENI RJESENJA O ODOBRENJU PRIPREME ZA OVJERAVANJE_361

INSPEKCIJA

TSG Croatia d.o.o. tvrtka je akreditirana od strane HAA Hrvatske akreditacijske agencije prema normi HRN EN ISO 17020 kao inspekcijsko tijelo vrste C pod brojem 6474 za slijedeće metode:

 • Sustav za povrat benzinskih para

Uredba NN 44_2016

Uredba NN 107_2019

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close