Mjeriteljstvo i inspekcija

Mjeriteljstvo i Inspekcija

TSG Croatia; Piraex je ovlašten pod normom HRN EN ISO 17020 od Državnog Zavoda za Mjeriteljstvo i Hrvatske Akreditacijske Agencije da može pregledavati, popravljati i ispitivati:

agregate za istakanje goriva za motorna vozila
agregate za istakanje UNP-a
uređaje za pokazivanje obujma (Piraex je jedini u RH ispunio zahtjeve za popravak i ponovnu ovjeru elektroničkih brojila)
mjerila razine
mjernih letvi
ostalo
U Piraex-u imamo ustrojen mjeriteljski odjel, u potpunosti fizički i upravno odvojen od drugih djelatnosti, kao što je i potrebno prema zakonu. Prilikom redovne ovjere, ukoliko radimo i mjeriteljstvo, na benzinsku postaju putuju dva zaposlenika – jedan mjeritelj i jedan serviser.