Vodik

Vodik, zapaljivi plin koji se može proizvesti iz vode elektrolizom, također bi mogao ponuditi istinsku alternativu tradicionalnim gorivima. Vodik se može koristiti izravno kao gorivo u vozilima s gorivnim ćelijama ili preraditi u sintetička tekuća goriva. Nadalje, ako se sama elektroliza pokreće obnovljivim izvorima energije, njezin utjecaj na klimu je neutralan.

Radeći s partnerima koji su stručnjaci na području vodika, kao što su Linde i Tokheim, TSG je podržao vodikove instalacije u cijeloj Europi i ključni je partner u održavanju opreme tijekom svog životnog vijeka.

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close