Jak to funguje?

Hlavní výhody

  • Úspora nákladů: toto řešení obložení nádrže snižuje náklady na pracovní síly a materiál až o 75% ve srovnání s výměnou nádrže a až o 35% ve srovnání se systémem epoxidové výstelky.
  • Snížení prostojů: řešení obložení nádrže potřebuje jen několik dní ke zhotovení.
  • Odolné do budoucnosti: výstelka dává starým nádržím nové možnosti a vybavuje je tak, aby v budoucnu zvládly různé typy paliv a biopaliv.
  • Soulad s životním prostředím: obložení nádrže je vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, které splňují platné předpisy pro dlouhou životnost
  • Zvýšená bezpečnost: proces probíhá bez přítomnosti lidí, není potřebný personál v nádrži, čímž se toto řešení stává bezpečnější
You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close