Tato legislativa ukládá řadu povinných kontrol pro všechny měřicí systémy. Jako pověřená organizace provádí TSG zákonné kontroly v souladu s platnými postupy. To umožňuje zákazníkům udržovat své zařízení v souladu s legislativou. Činnosti se týkají např.:

Pravidelná kontrola dle ČSN 650202 (roční)
Periodická kontrola zařízení pro zpětný odvod par (roční)
Kontrola technického stavu nádrží (každých 10 let)
Kontrola těsnosti potrubí (každých 5 let)

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close