TSG | Technical Services and Solutions
Контакт

Решения до ключ за устойчив бизнес

Докато светът се движи към устойчива мобилност,  газът става все по-популярен поради своята ефективност и ниски емисии.

TSG е предпочитаният партньор, който позволява нови форми на отговорна мобилност. От оценка на обекта и одобрения до завършване на проекта и поддръжка на съоръжението.

TSG има опит в инсталирането и поддръжката на резервоари за природен газ, дозатори и водородни станции в Европа и Африка, като работи с висококвалифицирани екипи, отговарящи на изискванията за здраве, безопасност, сигурност и околна среда (HSSE). С нашите готови решения ние подкрепяме бизнеса да прехвърли своите автопаркове към по-устойчива енергия и в крайна сметка да намали въглеродния си отпечатък.

Водород за чиста мобилност

Газовете, използвани в екологичните пътувания, непрекъснато се развиват и водородът, известен също като „H2“, е най-новата разработка. Водородът има по-висока специфична енергия (енергия на единица маса) от конвенционалните горива и се счита за екологично чист. TSG е в челните редици на приложението на водород в индустрията за мобилност.

TSG Gas предлага готови решения за водород, от дозатори до системи за контрол и управление за цялостна станция или мрежа от станции. TSG Gas е предпочитаният партньор за цялостно управление на проекти, включително предоставяне на оборудване, подготвителни работи, строителни работи, въвеждане в експлоатация и обучение.

Ние сме 24/7 доставчик на цялостни услуги

  • Проектиране и предварителна работа

    TSG разработва първоначалната концепция и предлага изпълнение според нуждите на бизнеса и в рамките на ограниченията на обекта.

  • Внедряване и инсталиране

    TSG следва регулаторните директиви, както и градоустройствените и екологичните кодекси за строителство и мониторинг на обекта, включително доставка и въвеждане в експлоатация.

  • Service & Maintenance

    TSG предлага цялостни услуги за безопасност и съответствие, включително обучение на оператори и лечебна и превантивна поддръжка с регулаторен контрол.

Прочети още

С доверието на лидерите в индустрията

Всички проекти
Our philosophy is quite clear – reduced fuelling times, reduced overheads, reduced fuel prices and more happy customers. Safety and security is paramount at all times on the site with 24 hour…
Ray O’Sullivan GreatGas
View case: GreatGas

TSG Gas решения

You are using an outdated browser . Please upgrade your browser to improve your experience.

To upgrade your browser we refer you to:

browsehappy.com Close