TSG Charge

TSG прекара последните 30 години в създаването на водеща в отрасъла мрежа за обслужване и инсталиране в цяла Европа, обслужвайки над 40 000 бензиностанции. С повече от 2000 инженери и техници, които управляват разстояния на обща стойност над 60 милиона километра в 28 страни годишно, ние сме най-добре подготвеният бизнес, за да осигурим инсталирането на електрически зарядни устройства в цяла Европа.