Традиционни горива

Дизеловите и бензиновите горива, както и всички премиум варианти, могат да се считат за по-традиционни горива. Тези горива са били използвани за задвижване на мобилността в продължение на много десетилетия и ще го направят за известно време.

Преди това е част от Токхайм, където TSG разполага с богати познания за инфраструктурата и оборудването, необходими за разпространение и разпространение на тези традиционни горива.