Водород

Водородът, който може да бъде произведен от вода чрез електролиза, може също така да предложи истинска алтернатива на традиционните горива. Водородът може да се използва директно като гориво в горивни клетки или преработен в синтетични течни горива. Освен това, ако самата електролиза се захранва от възобновяеми енергийни източници, тогава нейното въздействие върху климата е неутрално.

Работейки с партньори, които са експерти в областта на водорода, като Linde и Tokheim, TSG поддържа водородни инсталации в цяла Европа и е ключов партньор за поддържането на оборудването през целия му живот.